zxc O nas | Przedszkole Publiczne nr 22

O nas

W ciągu minionych lat Przedszkole nasze wrosło mocno w krajobraz najbliższej okolicy.Od roku 2002 rozpoznawane jest jako „ Wesoła Gromadka Misia Uszatka”. Od roku 2006 nosi imię Czesława Janczarskiego. Inspiracją do nadania takiej właśnie nazwy i imienia placówce była twórczość Czesława Janczarskiego a w szczególności opowiadania o Misiu Uszatku.Ta popularna postać bajkowa jest dla dzieci wzorem i autorytetem. Pomaga zrozumieć istotę budowania więzi społecznych takich jak koleżeńskość, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy, tolerancja, lojalność i sprawiedliwość.
Cała realizacja treści programowych uroczystości, spotkania z rodzicami i środowiskiem odbywa się pod patronatem Misia Uszatka.

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

  • Nasze przedszkole zapewnia bezpieczny, radosny rozwój wszystkim dzieciom.
  • Chcemy, by dzieci czuły się u nas kochane, akceptowane i szczęśliwe.
  • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
  • Usytuowanie przedszkola (z dala od zgiełku) zapewnia dziecku bezpieczeństwo i higienę psychiczną.
  • Wspieramy indywidualny rozwój osobowości dziecka, poprzez: samorealizację, pracę z innymi, kreatywne myślenie, działanie, uczestniczenie w ciekawych zajęciach.

Zobacz również: