Dla rodziców

 

Przedszkole Nr 22 jest czynne w godzinach 6.00-16.00

Mamy 4 oddziały:

 • Przyjaciele Cioci ChrumChrum  3 latki
 • Przyjaciele Pieska Burka 4- 5 latki
 • Przyjaciele Kogucika 5-6 latki
 • Przyjaciele Zajączka Skoczka 5-6 latki

oraz filię żłobka nr 3:

 • Przyjaciele Pajacyka Bimbamboma

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za Przedszkole składa się z 2 pozycji :

1. Wyżywienie

Śniadanie – 1,10zł.

Obiad – 2,80zł.

Podwieczorek – 1,10

Stawka żywieniowa na dzień 5,00 zł.

na podstawie: Zarządzenia Dyrektora PrzedszkolaPublicznego Nr 22 w Kędzierzynie -Kozlu z dnia 26.01.2016.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALERGENÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ ROZPORZĄDZENIE WS ŻYWIENIA DZIECIalergenyśrodki spożywczerozporządzenie.

2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Minimum programowe od godziny 7:00 do 12:00

Każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca poza minimum programowe jest płatna.

Opłata za 1 godzinę (z dniem 01.09.2013 ) wynosi 1,00 zł.(Opłaty nie pobiera się w przypadku: uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny wychowującej troje i więcej dzieci oraz uczęszczania do przedszkola dzieci z domu dziecka oraz dziecka 6-letniego) 

ODPŁATNOŚĆ PROSIMY WPŁACAĆ NAJPÓŹNIEJ

DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT KONTO
68 1240 3103 1111 0010 5570 7928

DZIĘKUJEMY

Każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu wykraczająca poza minimum programowe jest płatna. Oplata za 1 godzinę wynosi 1,00 zł.

Dziecko przebywające w przedszkolu

5 godzin podstawy programowej nie płaci za pobyt w przedszkolu,

5 godzin podstawy programowej + 1 godzina płaci 1,00 zł. za dzień,

5 godzin podstawy programowej + 2 godziny płaci 2,00 zł. za dzień

5 godzin podstawy programowej + 3 godziny płaci 3,00 zł. za dzień

5 godzin podstawy programowej + 4 godziny płaci 4,00 zł. za dzień

5 godzin podstawy programowej + 5 godzina płaci 5,00 zł. za dzień

Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jest odliczany.

Naszym organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn- Koźle, a organem nadzorującym od strony pedagogicznej Kuratorium Oświaty w Opolu.

SKŁAD RADY RODZICÓW

Skład Prezydium Rady Rodziców 2017-2018

Przewodniczący:    Marta Sąsiadek

Skarbnik:            Natalia Warzecha     

Sekretarz:           Karolina Rzepka     

 Rada Rodziców 2017 – 2018:

Grupa Przyjaciół Cioci Chrum-Chrum

 • Magdalena Kosiewicz
 • Marta Wróbel
 • Alina Głogowska
 • Iwona Łowczyńska
 • Karolina Rzepka
 • Natalia Warzecha

Grupa Przyjaciół Pieska Burka

 • Marta Łucyszyn
 • Marta Sąsiadek
 • Aleksandra Szmajda
 • Krzysztof Zięba

Grupa Przyjaciół Kogucika

 • Krzysztof Kozok
 • Barbara Drobny
 • Joanna Siemaszko

Grupa Przyjaciół Zajączka Skoczka

 • Anna Adamska
 • Natalia Warzecha
 • Małgorzata Bożek