Mali matematycy – kółko matematyczne

6 czerwca 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Przedszkolu Nr 22 w Kędzierzynie – Koźlu było prowadzone kółko matematyczne. Uczestnikami kółka były dzieci 6 letnie, który wykazują zainteresowania i zdolności matematyczne. Głównym założeniem kółka było wspieranie dzieci zdolnych, rozwijanie posiadanych uzdolnień, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, wzbogacenie wiedzy matematycznej. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę z zakresu orientacji przestrzennej i umiejętności liczenia. Poszerzyły swoja wiedzę na temat zbiorów i figur geometrycznych . Uczestniczyły w zajęciach dotyczących ciężaru, wysokości, długości , szerokości oraz orientacji czasu i przestrzeni. Dzieci na prowadzonych zajęciach ćwiczyły spostrzegawczość, pamięć i koncentrację uwagi. W czasie spotkań w ramach kółka dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami gry dydaktycznej „ Rummikub”. Wysoki poziom trudności gry spowodował , że dzieci nie opanowały w pełni jej reguł.