Co oferujemy?

O przedszkolu:

W ciągu minionych lat Przedszkole nasze wrosło mocno w krajobraz najbliższej okolicy. Od roku 2002 rozpoznawane jest jako „ Wesoła Gromadka Misia Uszatka”, natomiast od roku 2006 nosi imię Czesława Janczarskiego . Inspiracją do nadania takiej właśnie nazwy
i imienia placówce była twórczość Czesława Janczarskiego. a w szczególności opowiadania o Misiu Uszatku. Ta popularna postać bajkowa jest dla dzieci wzorem i autorytetem .Pomaga zrozumieć istotę budowania więzi społecznych takich jak koleżeńskość, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy, tolerancja, lojalność i sprawiedliwość. Cała realizacja treści programowych uroczystości, spotkania z rodzicami i środowiskiem odbywa się pod patronatem Misia Uszatka.

Bardzo uroczystą i akceptowaną przez środowisko tradycją jest „ Pasowanie na Przyjaciół Misia Uszatka” , „ Piknik z Uszatkiem”, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola .

Przedszkole nasze umiejętnie kreuje swój wizerunek w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo w wielu imprezach środowiskowych. Nauczyciele przygotowują , (często z sukcesami w postaci osiąganych nagród) , dzieci do udziału w konkursach międzyprzedszkolnych
i prezentacjach artystycznych , plastycznych i tanecznych.