zxc Przedszkole Publiczne nr 22

Co oferujemy?

O przedszkolu:

W ciągu minionych lat Przedszkole nasze wrosło mocno w krajobraz najbliższej okolicy. Od roku 2002 rozpoznawane jest jako „Wesoła Gromadka Misia Uszatka”, natomiast od roku 2006 nosi imię Czesława Janczarskiego. Inspiracją do nadania takiej właśnie nazwy i imienia placówce była twórczość Czesława Janczarskiego, a w szczególności opowiadania o Misiu Uszatku. Ta popularna postać bajkowa jest dla dzieci wzorem i autorytetem. Pomaga zrozumieć istotę budowania więzi społecznych takich jak koleżeńskość, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy, tolerancja, lojalność i sprawiedliwość. Cała realizacja treści programowych uroczystości, spotkania z rodzicami i środowiskiem odbywa się pod patronatem Misia Uszatka.

Przedszkole nasze umiejętnie kreuje swój wizerunek w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo w wielu imprezach środowiskowych. Bardzo uroczystą i akceptowaną przez środowisko tradycją jest „Pasowanie na Przyjaciół Misia Uszatka”, „Piknik z Uszatkiem”, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola .

Istotą pracy naszego przedszkola jest aktywne działanie dziecka: dotyk, doświadczenia i eksperymenty, obserwacja. Biorąc pod uwagę zainteresowania i możliwości dzieci nauczyciele naszego przedszkola opracowują: projekty edukacyjne, programy oraz innowacje pedagogiczne do realizacji których aktywnie włączają się rodzice.